Chất lượng

Nguyên liệu
Quy trình sản xuất
Lời chào của Trưởng phòng sản xuất
10 điều cấm kỵ của hộp tăm bông

Những hộp tăm bông chất lượng được đóng gói và đến tay khách hàng tuyệt đối không được phép có những biểu hiện sau đây

  • 1. THIẾU SỐ LƯỢNG
  • 2. THIẾU, SAI NGÀY SẢN XUẤT
  • 3. KHÔNG BÔNG
  • 4. TUỘT BÔNG
  • 5. LẪN CÔN TRÙNG
  • 6. LẪN LÔNG TÓC
  • 7. BÔNG NGẢ MÀU
  • 8. NẤM MỐC, DƠ
  • 9. TĂM BÔNG SẤY KHÔNG KHÔ
  • 10. LẪN KIM LOẠI
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận