Triết lý kinh doanh

  05/06/2017

" Luôn nỗ lực đem lại sự tiện lợi và niềm vui cho cộng đồng bằng những sản phẩm của Sanyo Việt Nam" Để hướng đến sự thành công của mình, trước tiên chúng tôi nghĩ đến sự hài lòng của khách hàng, và sự an toàn cho môi trường từ những sản phẩm chất lượng cao được tin dùng, đem lại việc làm cho hàng trăm lao động, cho đến việc nghiêm túc hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp với đất nước sở tại. Và như vậy, chúng tôi đã đem được niềm vui và sự hài lòng cho cả cộng đồng. Đó chính là thành công và là triết lý tiên khởi cho mọi bước đi của chúng tôi.