PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG

  08/04/2017

“ Mỗi người chúng ta phải luôn hoàn thành công việc của mình với tinh thần trách nhiệm, cùng với niềm tự hào và sự tự tin tạo ra những sản phẩm làm hài lòng khách hàng.”

Toàn thể công ty cùng đọc vang phương châm chất lượng trước khi cùng nhau bắt đầu một ngày làm việc.