10 ĐIỀU CẤM KỴ CỦA HỘP TĂM BÔNG

  08/04/2017

Những hộp tăm bông chất lượng được đóng gói và đến tay khách hàng tuyệt đối không được phép có những biểu hiện sau đây:

 

1. THIẾU SỐ LƯỢNG

2. THIẾU, SAI NGÀY SẢN XUẤT

3. KHÔNG BÔNG

4. TUỘT BÔNG

5. LẪN CÔN TRÙNG

6. LẪN LÔNG TÓC

7. BÔNG NGẢ MÀU

8. NẤM MỐC, DƠ

9. TĂM BÔNG SẤY KHÔNG KHÔ

10. LẪN KIM LOẠI